Vand- og varmeafregning

2. september 2015

Vedr.: Ejerforeningen Gadevang – vand- og varmeregnskab 2014/2015.

Det af Brunata udarbejdede vand- og varmeregnskab for perioden 1.7.2014 – 30.6.2015 er omdelt den 29.08.2015.

Tilbage-/efterbetaling i henhold til regnskaber vil blive udbetalt/opkrævet sammen med opkrævningen af fællesudgifter for november 2015.

I de tilfælde, hvor en vand- eller varmeregnskabssaldo udgør et beløb på tilbagebetaling eller efterbetaling som er større end 5.000 kr., bliver der pr. 1. november 2015 foretaget ændringer i á conto opkrævningerne.

Eventuelle indsigelser mod regnskaberne skal ske skriftligt, senest 6 uger efter modtagelsen, til Advokatfirmaet Ternstrøm, Hovedgaden 423, 2640 Hedehusene – eller advokaterne@ternstrom.dk