Arbejdskalender

Hele året rundt arbejder vi på at holde Gadevangs bygninger og fællearealer så pænt som muligt. Et godt sted at bo kommer af en kærlig hånd. Vi følger en plan for året, som naturligvis bliver tilpasset de akutte behov, der opstår. Her kan du se, hvordan vi typisk fordeler opgaverne hen over året.

ArbejdsopgaverFrekvens1. kvt.2. kvt.3. kvt.4. kvt.
StorskraldHver dagxxxx
Rengøring af områderHver dagxxxx
Rengøring af indgangspartierEfter behov
Rengøring af mellemgangeEfter behov
Rengøring af gårde mellem C og D blokke9 gange om åretxxx
Rengøring af faldegrus ved lejepladserne4 gange om åretxx
Rengøring/gulvvask af kældergange ved klubber4 gange om åretxxxx
Rengøring af kældergangeEfter behov
Rengøring af parkeringspladser1 gang om åretx
Rengøring af garagekældre1 gang om åretx
Rengøring af garageporte og ramper2 gange om åretxx
Rengøring af hundetoiletter5 gange om åretxx
Græsslåning1 gang om ugen i sæsonenxxx
Opsamling af blade4 gange om åretxx
Hækklipning3 gange om åretxx
Bekæmpelse af ukrudtSæsonxxx
TræbeskæringEfter behov
Tømning af sandkasser1 gang om åretx
Fyldning af sandkasser1 gang om åretx
Rensning af riste p-kældre1 gang om åretx
Tømning af containere vaskepladserEfter behov
Rydde opgange under trapper m.v.Efter behov
Indsamling af indkøbsvogne1 gang om ugenxxxx
Gennemgang af legepladser1 gang om åretx
Vandning af bede/vedligeholdelse af områderneSæsonxxx
Lugning af bede/planterSæsonxxx
Beboer service - opgaver fra kontoretHele åretxxxx
Drift af svømmebads anlægHele åretxxxx
Udslamning af varmtvandsbeholdere/El/Vand aflæsningHele åretxxxx
Snerydning/saltningVintermånedernexxx