Bestyrelse

Ejerforeningen Gadevangs bestyrelse, valgt på generalforsamlingen i september 2017:

Tom Andersen / Formand
Niels Petersen / Næstformand
Bent Bordin / Kasserer
Bente Naver / Sekretær
John Heikendorf / Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen kan kontaktes på e-mail: bestyrelse@gadevang.com