Bestyrelse

Ejerforeningen Gadevangs bestyrelse, valgt på generalforsamlingen i september 2018:

Tom Andersen / Formand
Niels Petersen / Næstformand
Bent Bordin / Kasserer
John Heikendorf / Sekretær
Anne Marie Wly / Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen kan kontaktes på e-mail: bestyrelse@gadevang.com