Bestyrelse

Ejerforeningen Gadevangs bestyrelse, valgt på generalforsamlingen i september 2016:

Tom Andersen / Formand
Niels Petersen / Næstformand
Bent Bordin / Kasserer
Steen Larsen / Bestyrelsesmedlem
John Heikendorf / Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen kan kontaktes på e-mail: bestyrelse@gadevang.com