Vedtægter

Vedtægterne for Ejerforeningen Gadevang regulerer foreningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision, vedligeholdelse, udgiftsfordeling m.v. Du kan se vedtægterne her:

Vedtægter

Tillæg til vedtægter (Vedtægtsændringer EF Gadevang 2014)

Ændring – §8.1 – november 2018