Musik og støj

Brug af musikanlæg, radio, TV og lignende skal ske på en sådan måde, at det ikke er til gene for andre beboere. Ved private fester skal vinduer og døre holdes lukkede. Musikken skal dæmpes fredage og lørdage efter kl. 24 og andre dage kl. 22.

Se i øvrigt Husorden.