Generalforsamlinger

Når du køber en ejerlejlighed i Gadevang, bliver du automatisk medlem af vores ejerforening. De enkelte lejligheder ejes individuelt, mens de øvrige dele af ejendommen og grunden ejes i sameje mellem alle lejlighedsejere. Derfor har alle ejere i Gadevang et økonomisk fællesskab, hvor I deler udgifterne til den fælles drift af ejendommen

Ejerforeningen administrerer den fælles ejendom og har ansvaret for driften af ejendommen. Ejerforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Det er her, at alle overordnede beslutninger vedrørende ejendommen og foreningens aktiviteter bliver truffet. Der holdes ordinær generalforsamling en gang om året. I referaterne kan du se alle beslutninger, som generalforsamlingen træffer.

Du kan se referater her:

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2009

Referat