Så er det ved at være tid for den ordinære generalforsamling. I år afholdes generalforsamlingen lørdag den 23. september. Indkaldelse med dagsorden, regnskab og budget følger.

Forslag der ønskes debateret på generalforsamlingen skal være kontoret i hænde senest fredag den 18. august.